TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Türkmenistan Meclisi için yeni hedefler

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan Meclisi’nin binasında milletvekillerine hitap etti. Ülkedeki kalkınma programları, eğitim, bilim, sosyal hizmetler, ulaştırma, sağlık ve banka hizmetleri gibi pek çok alandaki yasaların iyileştirilmesi ve ‘Türkmenistan – Başarılar Ülkesi’ yılında yeni kalkınma atılımların gerçekleştirilmesi için bir dizi yeni yasaların hazırlanmasına yönelik konular ele alındı.

Toplantıya, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, askeri yetkililer, bakanlar, bazı kamu kurum yetkilileri de davet edildi. Sadece bir konuşmada hangi yasaların ve kanunların hazırlanmasını belirtmenin imkansız olduğunu söyleyen Türkmen Lider, yakın gelecek için hazırlanması öngörülen bir takım yasalara milletvekillerinin dikkatini çekti.

İşte Türkmen Liderin yeni hazırlanması yasalar konusundaki istekleri şöyle;

1. Devletin ve toplumun yaşamının organizasyonu için büyük önem taşıyan, devlet organlarının ve yetkililerinin yetkilerini yerine getirmelerinde verimli çalışmasını sağlayan yasama kanunlarının geliştirilmesidir. Bu bağlamda, "Etik ve kamu görevlisinin resmi davranışı" ve "Kamu hizmeti" yasalarının yenilenmesine özel dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

2. 2019-2025 Kalkınma Programının en önemli görevlerinden biri, çiftliklerinin sayısını artırmak, girişimcileri tarımsal üretime çekmek, mahsul çeşitlerinin yüksek verimliliğini elde etmek, su sorunlarını çözmek, ülkede gıda bolluğu oluşturmaktır.

Burada sadece devletin tarım üreticilere sağladığı yardımlar yanı sıra, aynı zamanda milletvekilleri tarafından yasama işlemlerinde değişikliklerin zamanında yapması gerekmektedir.

3. Yasama çalışmalarında, mevzuatın güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğü, bu yöndeki çalışmaların yasal yönlerinin iyileştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda ceza, idari suçlar, hukuk ve tahkim yargılama işlemlerine ilişkin yasaların yenilenmesi önemlidir.

4. Modern kültürümüzü tamamen geliştirmeye devam etmeliyiz. Bu konuda, insanların kültürel mirasının korunmasına odaklanmalıdır. Bu alanda devlet yardımı için ek yasal önlemler almak zorundayız.

5. Beden eğitimi ve sporun gelişimi de devlet politikasının önceliklerinden biridir. Bu alandaki mevzuatları iyileştirmek için çalışmaya devam etmeli ve gerekirse mevcut mevzuatlara değişiklikler ve eklemeler yapmalıyız.

6. Halkın uygun fiyatlarla inşaat malzemelerini satın alması, ilçe merkezlerinde ve büyük köylerde çok katlı konutların inşası, genç profesyoneller özellikle genç öğretmenler, doktorlar ve diğerleri için uygun sosyal ve yaşam koşullarının oluşturulması önemlidir. Bu doğrultuda yasaların iyileştirilmesi, her zaman milletvekillerinin dikkat etmesi gereken konuların başında gelmelidir.

7. Çevrenin korunmasına ilişkin mevcut yasalara değişiklik ve ilavelerin yapılmasına, bu alanda yeni yasaların kabul edilmesine yönelik çalışmaları sistematik olarak devam edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, çevre denetimine ilişkin bir yasa hazırlamak, Türkmenistan Toprak Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerin hazırlanmasına yönlendirmek çalışmaları hızlandırmalı.

8. Bu yıl, Türkmenistan Meclisi’nin tüm ilçe, vilayet ve Aşkabat kentinin idari-bölgesel bölünmesi konusunda uygun kararlar almasını bekliyoruz. İdari-bölgesel yapı sisteminde biriken deneyim temelinde, ulusal mevzuatı iyileştirmeye devam etmenin uygun olmadığını düşünüyorum. Bu, ekonomik ve sosyal dönüşümlerimizin amaç ve hedeflerini tam olarak karşılayacaktır.

9. Ayrıca ulaştırma sektörünün yasa altyapısını iyileştirmek gerekmektedir. Ekonomik ve sosyal sistemlerin istikrarı, ulaştırma sektörünün güvenilir çalışmasına büyük ölçüde bağlıdır. Meclis'in ulaştırma altyapısının geliştirilmesi ve işleyişini düzenleyen mevzuatın iyileştirilmesi çalışmalarına devam etmenin uygun olmadığını düşünüyorum. Buradaki temel amaç, girişimcileri sektöre çekmek, özel şirketlerin gelişimi ve ulaştırma hizmetleri sunumunda rekabet etmek olmalıdır.

10.  Milletvekilleri, siyasi partilerin ve kamu derneklerinin yasal yönünü tanımlayan yasaların önemine de odaklanmalıdır. Bu alandaki yasal düzenlemeleri geliştirmeye devam etmek, toplumumuzun yeni gelişme aşamasının en önemli görevlerinden biridir.

 

Related posts

Türkmenistan Türkiye’ye insani yardım ulaştırdı

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye taziye telefonu

Türkmenistan’dan Türkiye’ye deprem taziyesi

Ata Watan Eserleri

Teswirle