TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Türkiýede ýokary bilim almak

Isler öz ýurduňda isler daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bolsun, uniwersitetde bilim almak her bir ýaş oglan-gyzyň we olaryň ene-atalarynyň baş arzuwlarynyň biri bolsa gerek. Okamak, öwrenmek, bilim almak, özüňe, maşgalaňa we ýurduňa peýdaly ýaşlar bolup ýetişmek gör nähilli ajaýyp duýgu!

“Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak” şygary astynda öz işlerini amala aşyrýan Atawatan Topary, gelejegimiz bolup durýan ýaş oglan-gyzlarymyzyň daşary ýurtlaryň abraýly ýokary okuw jaýlaryna ýerleşmek amallary boýunça maslahat hyzmatlaryny hödürleýär we şu maksat bilen ilkinji nobatda Türkiýäniň abraýly birnäçe uniwersiteti bilen “Ygtyýarly Wekil” ylalaşygyna gol çekişdi.

Indi Siz ýaş oglan -gyzlar, Stambul şäherinde ýerleşýän birnäçe uniwersitete, şol uniwersitetiň ygtyýatly wekili bolup durýan  Atavatan Danışmanlık şereketiniň maslahat hyzmatlary bilen ýerleşip bilersiňiz!

Stambul şäherinde Türkiýäniň kanunçylygyna laýyklykda terjime we maslahat hyzmatlaryny hödürleýän Atavatan Danışmanlık şereketi şol uniwersiterler barada giňişleýin maglumatlar bermek, resminamalaryňyzy taýynlamak we terjime etmek, şeýle hem, uniwersitete ýerleşdirmek ulgamynda maslahat hyzmatlaryny berýär.

Siz Atavatan Danışmanlık şereketiniň resmi IMO hasabyna goşulyp has giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz!

IMO Atavatan : 

  +90 538 086 26 06

+90 532 401 71 52

 

Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi

Aksaray mahallesi Koçibey sokak,  Erler Apt No:34 D:7 Kat:4  Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatanltd@gmail.com         

Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

Telefon : +90 212 633 4000

IMO Atavatan 1 : +90 532 401 71 52

IMO Atavatan 2 : +90 538 086 26 06

WhatsApp  Atavatan : +90 532 401 71 52

 

Related posts

Türkmenistan, ilk akıllı şehir projesinin açılışına hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkmenistan, Rusya’nın Orta Asya’daki stratejik ortağı

Türkmenistan-ABD: enerji ve yeşil enerji alanında işbirliği

Teswirle