TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Hormatly ildeşler!  Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

 

T/b

Geçirilýän ýeri

Oýnuň ady

Güni

Wagty

 

 

1.

 

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

«Gelinler»

 

«Däli Domrul»

 

23.03

 

 

24.03.

 

19:00

 

 

19:00

 

 

2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

 

 

«Nurana şekiller»

 

 

«Talyp söýgüsi»

 

23.03.

 

 

 

24.03.

 

19:00

 

 

 

19:00

 

3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

 

«Döwletli döwran geldi»

 

«Oýun – bir, maza – iki»

 

23.03.

 

 

24.03.

 

19:00

 

 

19:00

 

4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

«Gyrmyzy papajyk»

 

«Ädikli pişik»

 

23.03.

 

 

24.03.

12:00

 

 

12:00

 

5.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi

«Öweý eje»

 

«Altyn jüýje»

23.03.

 

24.03.

12:00

 

19:00

 

 

 

6.

 

Türkmen Döwlet sirki

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

«Şowhunly çykyşlar»

 

«Şowhunly çykyşlar»

 

23.03.

 

 

 24.03.

 

18:00

 

 

16:00

Related posts

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret edecek

Türkmenistan ile BAE arasında yenilenebilir enerji alanındaki ortaklık yeni bir aşamaya giriyor

Türkmenistan Devlet Başkanı, Tokayev’i seçimlerdeki zaferi ile tebrik etti

Ata Watan Eserleri

Teswirle