TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Hormatly ildeşler!  Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

 

T/b

Geçirilýän ýeri

Oýnuň ady

Güni

Wagty

 

 

1.

 

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

«Ependi ýa-da gülkünç goňşy»

 

«Sen söýseň meni»

 

23.02.

 

 

24.02.

 

19:00

 

 

19:00

 

 

2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

 

 

«Körpe gelin»

 

 

 

«Körpe gelin»

 

23.02.

 

 

 

24.02.

 

19:00

 

 

 

19:00

 

3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

 

«Geliň, gülşeliň»

 

«Gumly gelin»

 

23.02.

 

 

24.02.

 

19:00

 

 

19:00

 

4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

«Bremen sazandalary»

 

«Lukman Aýbolit»

 

23.02.

 

 

24.02.

12:00

 

 

12:00

 

5.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi

«Şadyýan sazandalar»

 

«Ýartygulak»

23.02.

 

 

24.02.

12:00

 

 

12:00

 

 

 

6.

 

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

«Kämillige ýol açan döwür»

 

«Korol Lir»

 

23.02.

 

 

24.02.

 

18:00

 

 

16:00

Related posts

Türkmenistan ile İran konsolosluk, sınır ve gümrük konularını görüştü

Türkmenistan Türkiye’ye insani yardım ulaştırdı

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye taziye telefonu

Teswirle