TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Hormatly ildeşler!  Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

 

T/b

Geçirilýän ýeri

Oýnuň ady

Güni

Wagty

 

 

1.

 

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

«Perwana»

 

«Hindi rowaýaty»

 

15.02.

 

 

17.02.

 

19:00

 

 

19:00

 

 

2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

 

 

«Bir ojakda iki dünýä»

 

 

«Sawçy hem sallahlar»

 

16.02.

 

 

 

17.02.

 

19:00

 

 

 

19:00

 

3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

 

«Hak aşyklar»

 

«Gyzaryp ýaşan şapak»

 

16.02.

 

 

17.02.

 

19:00

 

 

19:00

 

4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

«Gyzyl şyrdajyk»

 

«Dýumjagaz»

 

 

16.02.

 

 

17.02.

 

12:00

 

 

12:00

 

5.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi

 

«Taýharjyk»

 

«Kerwenbaşynyň ogly»

 

16.02.

 

 

17.02.

 

12:00

 

 

12:00

 

 

 

6.

 

Türkmen döwlet sirki

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

«Şowhunly çykyşlar»

 

 

 

16.02.

 

 

 

 

18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts

Türkmenistan ile BAE arasında yenilenebilir enerji alanındaki ortaklık yeni bir aşamaya giriyor

Türkmenistan Devlet Başkanı, Tokayev’i seçimlerdeki zaferi ile tebrik etti

Ata Watan Eserleri

Amerikan iş heyetinin Aşkabat ziyaretinin tarihleri ​​açıklandı

Teswirle