TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

«Tesla» «Maxweli» satyn aldy

Elektrik bilen işleýän ulag önümçiliginde meşhurlyk gazanan «Tesla» kompaniýasy (ABŞ) energiýa çeşmelerini ýygnamakda tejribe toplan «Maxwel» bilen birleşdi. Has takygy, «Tesla» bu kompaniýany 218 million dollara satyn aldy. Indi «Teslanyň» öndürýän elektrikli ulaglarynda «Maxweliň» zarýad çeşmeleri işlär.

«Teslanyň» ýolbaşçysy Elon Maskyň pikirine görä, kompaniýanyň elektrikli ulaglarynda «Maxweliň» zarýad çeşmeleriniň ulanylmagy ozalky bateraýalardan has ygtybarly bolar. Ikinji bir tarapdan bolsa, bu awtoulagyň zarýad dowamlylygyny artdyrar. Häzir bu zarýad çeşmelerini «Teslanyň» ulaglarynda ýerleşdirmek boýunça ylmy işler alnyp barylýar. Oňa Stanford uniwersitetiniň alymlary hem gatnaşýarlar. Bu birleşik kompaniýanyň ulaglarynyň baha babatda hem has elýeterli bolmagyny üpjün eder.

Related posts

Türkmenistan-Avusturya ortak komisyonu toplantısı yapıldı

Ata Watan Eserleri

İran Enerji Bakanı’nın Aşkabat’a ziyareti

Türkmenistan’ın transit potansiyeli çok büyük

Teswirle