1.9 C
Aşkabat
2021-12-06

İhale: gemi inşaatı ile ilgili

Türkmendenizderyayolları Ajansı uluslararası ihale yayınladı. Rusça yayınlanan Neytralnıy Türkmenistan gazetesinde yer alan ilane göre; Lot 1 - Balkan gemi inşa ve gemi tamir sahası" tersanesinde...

Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı’ndan inşaat  ihalesi

Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı, Aşkabat'ın kuzeyindeki Altyn Köl’ün kıyısındaki dinlenme alanında kurulacak tesislerin tasarımı ve inşaatı için bir ihale açtı. Türkmenistan gazetesinde resmi...

«Eni Türk­me­nis­tan Li­mi­ted» kom­pa­ni­ýa­syndan bäsleşik

«Eni Türk­me­nis­tan Li­mi­ted» kom­pa­ni­ýa­sy № 10093624 — Su­wy gy­syp ýyg­na­ýan ýo­ka­ry ba­syş­ly so­ru­jy­lar üçin äti­ýaç­lyk şaý­la­ry­ sa­tyn al­mak ba­ra­da BÄS­LE­ŞIK yg­lan etdi. Bu barada...

Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­ginden halkara bäsleşik

Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi Aş­ga­ba­dyň pan­bar­hat fab­ri­gi­niň çä­gin­de hi­mi­ki sü­ýü­miň önüm­çi­li­gi­ni ýo­la goý­mak üçin HAL­KA­RA BÄS­LE­ŞIK yglan etdi. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş...

TNGIZT-den halkara bäsleşik

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy “Jet A-1” markaly uçar hereketlendirijileri üçin ýangyç öndürmek boýunça halkara bäsleşik yglan etdi. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde...

Internet-saýty döretmek boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň internet-saýtyny döretmek barada işleri ýerine ýetirmek üçin bäsleşik yglan edýär. Bu bäşlegiň bildirişi “Türkmenistan”...

Ahal welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

Ahal welaýatynyň häkimligi täze desgalaryň gurluşygy boýunça bäsleşik yglan etdi. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi. Bildirişe görä, Ahal welaýatynyň häkimligi Tejen...

Yeni sağlık tesisi için uluslararası ihale

Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı, Türkmenistan Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanlığı'nın siparişi üzerine Aşkabat'ta Uluslararası Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nin tasarımı ve inşası için ULUSLARARASI...

Täze saglyk desgasy üçin halkara bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi  Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň binalar toplumynyň taslamasyny düzmek we gurmak...