TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

bir dizi etkinliklerin de yapılmaıs öngörüldü.