TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNYA

Şirin durmuşa çykdy, indi…

Türkmenistanda hem birnäçe ýola çykyş edip, türkmen diňleýjileriniň söýgüsini gazanan Özbegistanyň «Perhat ― Şirin» estrada toparynyň Şirini durmuşa çykdy. Ol Özbegistanyň başga bir toparynyň «The Cover Up-yň» wekili aýdymçy Nodir Zoitowyň ömür hemrasy boldy.

«Mundan soň Perhat ― Şirin» dueti öz işini dowam etdirermi?» diýen sowala toparyň prodýuseri Bobur Bobomurod şeýle jogap berdi:

— Şirin ― meniň prodýusserlik eden dördünji gyzym. Onuň bagtyny görüp, bu gün ata ýaly guwanýaryn.

Sowalyňyza gelsek, aýdymçylar bile işleşmegini dowam etdirer. Toparyň hataryna indi Nodir hem goşular. Ol hem zehinli sungat adamsy. Bilelikde ösmegimize ýardam berer.

Related posts

Halk Maslahatı Başkanı, Kore Cumhurbaşkanı ile enerji işbirliğini görüştü

Türkmenistan ile BAE arasındaki ticaret hacmi %296 arttı

Türkmenistan, Çin’den dizel lokomotifi satın aldı

Ata Watan Eserleri

Teswirle