TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNYA

Saud Arabystanynda zenanlar hem harby gulluk edip biler

Saud Arabystanynyň hökümeti taryhda ilkinji gezek zenanlara hem goşunda gulluk etmek hukugyny berdi. Bu barada ýurduň «Aş-Şark al-aswat» neşiri habar berýär.

Habarda beýan edilişine görä, mundan beýläk goşunda gulluk etmäge isleg bildiren zenanlar ýönekeý esgerlikden başlap, harby gullukdaky ähli derejelere çenli göterilip bilerler. Edil erkekler ýaly, olara-da ýurtdaky ähli harby atlar gowşurylar.

Ýurduň generallarynyň biri Hasan aş-Haşriniň aýtmagyna görä, zenanlaryň harby gulluga çagyrylmagy dogry ädimdir. Onuň aýdyşy ýaly, Saud Arabystanynyň goşunynda zenanlara hem iş ýeterlik.

Related posts

Halk Maslahatı Başkanı, Kore Cumhurbaşkanı ile enerji işbirliğini görüştü

Türkmenistan ile BAE arasındaki ticaret hacmi %296 arttı

Türkmenistan, Çin’den dizel lokomotifi satın aldı

Ata Watan Eserleri

Teswirle