TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Ruhy çökgünlikden saplaýan miwe

Ruhy çökgünlik üstünlige ― belent maksatlara sary barýan ýoldaky iň uly böwetdir. Danalaryň biriniň aýdyşy ýaly, oňa ýolukmak aňsat-da, halas bolmak kyn. «Medical Express» neşiriniň ýazmagyna görä, ýakynda alymlar haýsy miwäniň ruhy çökgünlikden saplanmakda has peýdalydygyny anykladylar.

Geçirilen barlaglaryň netijesi beýle ýagdaýdan has çalt saplaýan miwäniň üzümdigi anyklanyldy. Alymlaryň aýtmagyna görä, üzümiň gabygynda we dänesinde saglyk üçin zyýanly oksidlere göreşýän dürli elementler bar. Olar gysga wagtyň içinde beýnini rahatlandyrmaga ukyply.

Şeýle hem lukmanlar üzümiň ruhy çökgünligiň, keýpsizligiň garşysyna ulanylýan käbir dermanlardan hem ýokumlydygyny aýdýarlar.

Related posts

Türkmenistan ile İran konsolosluk, sınır ve gümrük konularını görüştü

Türkmenistan Türkiye’ye insani yardım ulaştırdı

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye taziye telefonu

Teswirle