TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Prokurorlar wezipä bellenildi

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:

1-nji derejeli ýurist Arazgeldi Aşyrdurdyýewiç Ataýew Balkan welaýatynyň harby prokurory wezipesine;

1-nji derejeli ýurist Oraz Osmanowiç Hojaýew Daşoguz welaýatynyň harby prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Nedirguly Orazgulyýewiç Allanazarow Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň prokurory wezipesine;

1-nji derejeli ýurist Artur Otuzowiç Hojamedow Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Nurmuhammet Meretseýidowiç Saparlyýew Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, ýustisiýanyň geňeşçisi Daňatar Kerimowiç Mädenow Balkan welaýatynyň harby prokurory wezipesinden;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Begenç Orazgeldiýewiç Orazgeldiýew Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň prokurory wezipesinden;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, 1-nji derejeli ýurist Mämetjan Ýagşygeldiýewiç Baýramklyçow Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň prokurory wezipesinden;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Meret Annaberdiýewiç Meredow Daşoguz welaýatynyň harby prokurory wezipesinden;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, 1-nji derejeli ýurist Ýusup Jumanazarowiç Meredow Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.

Related posts

Türkmenistan Azerbaycan’ın İran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı

Türkmenistan ile Almanya sağlık alanında işbirliğini güçlendiriyor

Türkmenistan’da, türkmen gençlerinin uluslararası işbirliği stratejisi geliştirilecek

Teswirle