TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

«Minecaft» ― XXI asyryň iň gowy wideooýny

Beýik Britaniýanyň «The Guardian» neşiri XXI asyryň iň gowy wideooýunlarynyň reýtingini düzdi. «REGNUM» agentliginiň bu baradaky habarynda aýdylyşy ýaly, sanawa 2000-nji ýyldan bäri çykan meşhur oýunlar girizildi.

Şeýlelikde, sanawyň birinji ornuna «Gum sagat» toparyna degişli «Minecaft» atly wideooýun ýerleşdirildi. Ol muşdaklary bilen ilkinji gezek 2009-njy ýylda didarlaşypdy. 2019-njy ýyla çenli bolsa bu oýnuň 175 million nusgasy satyldy. Häzir smartfonlardan başlap, wirtual kompýuterlere çenli bu oýny oýnamak mümkindir.

Ikinji orny «Nintendo Switch» platformasy üçin taýýarlanan «The Legenda of Zelda» tapgyrynyň «Breath of the Wild» (2017-nji ýyl) eýeledi. Sanawyň ilkinji üçlügini bolsa 2011-nji ýylda «PlayStation 3» hem-de «Xbox 360» platformalary üçin taýýarlanan «Dark Souls» atly oýnuň birinji tapgyry jemledi.

Şeýle hem «Half-Life 2», «Wedmak 3», «GTA V», «Halo», «Portal 2», «BioShock» hem-de «Bloodborne» ýaly oýunlar asyrymyzyň iň gowy wideooýunlarynyň hatarynda görkezildi.

Related posts

Türkmenistan ile İran konsolosluk, sınır ve gümrük konularını görüştü

Türkmenistan Türkiye’ye insani yardım ulaştırdı

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye taziye telefonu

Teswirle