TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

“Mahtumkulu Firaki’nin fikir dünyası” Özbekçe yayına hazırlandı

Temel olarak üç bölümden oluşan ve Özbekçe olarak yayına hazırlanan bu çalışmanın ilk bölümü Mahtumkulu’nun biyografisine ayrılmıştır. İkinci bölümde şairin şiirleri dîvân edebiyatı geleneğine göre tasnif edilmiş ve örnekler sunulmuştur. Son bölümde ise büyük mütefekkirin anlam yüklü ve kudretli şiirlerinden hareketle 18.yüzyılın düşünce yapısı ve sembolik dilinin ardındaki hakikat bilgisi çözümlenmeye çalışılmıştır. Diğer bir deyişle mecazlar, deyimler, metaforlar, dolaylamalar gibi dilin semantik ögeleri üzerinden şairin düşünce dünyasına açılan kapılar aralanmak istenmiştir.

Yazarın Özbekistan’da yaptığı alan araştırmaları sonucu hazırladığı bu eserde, büyük Türkmen şair ve mütefekkiri Mahtumkulu Firaki’nin hayatı, aile fertleri, öğrenim gördüğü eğitim kurumları, elyazmaları, edebî mahlasları, edebî şahsiyeti ve sanatı hakkında özgün bilgilere yer verilmektedir. Özellikle belirtmek gerekir ki; şairin eğitim aldığı kurumlar, sınıf arkadaşları ve hocaları hakkında dikkatlerden kaçan yeni bilgilere ulaşılmıştır. Bununla birlikte şair hakkında yaklaşık 200 yıldan beri yapılan bilimsel çalışmalar “Mahtumkulu Araştırmaları Tarihi” başlığı altında eserde bir bütün olarak sunulmuştur.

Bu çalışma; Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki kadim bağları pekiştirmeye, Türk dünyasının müşterek değeri olan Mahtumkulu’nu asrın idrakine yeniden sunmaya, “sözüm kısa şerhi çok” diyen büyük edibi anlama gayretine vesile olabilirse gerçek amacına ulaşmış olacaktır.

Related posts

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı’nı doğum günü ile tebrik etti

Türkmenistan 1530 kişiye vatandaşlık hakkı tanıdı

Türkmenistan’da Bağımsızlık Affı

Teswirle