TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNYA

Älemdaki planetalar köpelýär

Italiýanyň Astrofizika milli institutynyň alymlary Gün ulgamyna ýakyn aralykda «Proxima Centauri» ýyldyzynyň ýanynda ýerleşýän täze planetany ýüze çykardy. Bu hakda «Science Alert» neşiri habar berýär.

Täze planeta ýyldyzyň ýagtylyk tizligini ölçemäge edilen synanyşyk wagtynda ýüze çykaryldy. Ol «Proxima c» diýlip atlandyryldy.

Bu planetada ýaşaýyşyň bardygy ýa ýokdugy barad heniz maglumat ýok. Çünki ol häzirki zaman mümkinçiliklerinden biraz uzakda ýerleşýär. Şeýle-de bolsa onuň buz bilen gurşalan ýa-da wodorod-geliý atmosferasyna eýe bolaýmagy hakynda çaklamalar bar.

 

Related posts

Halk Maslahatı Başkanı, Kore Cumhurbaşkanı ile enerji işbirliğini görüştü

Türkmenistan ile BAE arasındaki ticaret hacmi %296 arttı

Türkmenistan, Çin’den dizel lokomotifi satın aldı

Ata Watan Eserleri

Teswirle