TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Ilçihana üçin çäreleri gurnaýjy işgär gerek

Amerikanyň ilçihanasy Daşoguz welaýatynda hereket edýän bölümine çäreleri gurnaýjy işgär gözleýändigini mälim edýär.

Talap edilýän başarnyklar:

  • Dalaşgärler ýokary derejede guramaçylykly, iňlis, türkmen we rus dillerinde gürlemegi we ýazmagy başarmalydyrlar.
  • ABŞ-nyň medeniýetiniň we ýokary bilim ulgamynyň gurluşyny gowy bilmegi zerurdyr.
  • Topar bilen işleşmek we başgalaryny höweslendirmek ukyplary bolmaly

Bilim tejribesi:

  • Iş tejribesi bolan
  • Ýokary bilimli ýa-da ýokary bilim zerur däl
  • Kompýuterde  “Word”, “Excel”, “Outlook”, “Internet”, “email”, skan we faks etmek ýaly programmalary hem-de ulgamlary ulanmagy başarmalydyr

Resminamalar 30.01.2020 senesine çenli kabul edilýär. Bu barada has giňişleýin maglumaty şu aşakdaky internet sahypasyndan okap bilersiňiz: http://americancouncilstm.org/category/job-vacancy/?lang=ru

Related posts

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret edecek

Türkmenistan ile BAE arasında yenilenebilir enerji alanındaki ortaklık yeni bir aşamaya giriyor

Türkmenistan Devlet Başkanı, Tokayev’i seçimlerdeki zaferi ile tebrik etti

Ata Watan Eserleri

Teswirle