TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Hususy telekeçileriň dykgatyna

Türkmenistan gazetindeberlen bildirişe görä, Türkmenistanyň pensiýa gaznasy “Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 21-nji maddasyna laýyklykda, 2019-njy ýylyň II ýarym ýyly üçin hasabat döwrüniň başlanandygyny ýatladyp, 2020-nji ýylyň 15-nji fewralyna çenli Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna beýannamanyň berilmegi bilen bir wagtyň özünde, pensiýa gatançlaryňyzy tölemegiňizi sizden haýyş edýär.

Related posts

Türkmenistan ile İran konsolosluk, sınır ve gümrük konularını görüştü

Türkmenistan Türkiye’ye insani yardım ulaştırdı

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye taziye telefonu

Teswirle