TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Hümmetsizlenmegiň öňüni almak üçin

Eýranyň hökümeti milli walýuta bolan realdan 4 sany nuly aýryp taşlamakçy. Hökümet bu çäräni puluň hümmetsizlenmeginiň öňüni almak maksady bilen geçirýär.

Eýranyň hökümetiniň metbugat kätibi Ali Rabiniň aýtmagyna görä, bu çäre indiki ýylyň 1-nji ýanwaryndan geçiriler. Puluň hümmetsizlenmeginiň öňüni almak boýunça Eýran şeýle çäreleriň ozal hem birnäçesini geçiripdi. Ýöne olardan garaşylan netije çymady. Tersine, 2015-nji ýylda Eýranda 1 dollar 32 müň reala deň bolan bolsa, häzir onuň gymmaty 120 müň reala çenli baryp ýetdi.

Hökümetiň täze çäresiniň bu ýagdaýlaryň öňüni almagyna garaşylýar.

Related posts

Türkmenistan, ilk akıllı şehir projesinin açılışına hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Türkmenistan, Rusya’nın Orta Asya’daki stratejik ortağı

Türkmenistan-ABD: enerji ve yeşil enerji alanında işbirliği

Teswirle