No menu items!
8.2 C
İstanbul
30/03/2020 15:53
No menu items!
Ana Sayfa HAYAT Ýewropalylaryň 5,2 göterimi işini öýünden alyp barýar

Ýewropalylaryň 5,2 göterimi işini öýünden alyp barýar

Ýewropanyň “Eurostat” statistika edarasynyň maglumatyna görä, Ýewropa Bileleşiginiň raýatlarynyň 5,2 göterimi işini öýünden alyp barýar. Statistika edarasy bu barada maglumatlary ýaýratdy.

Hasabat döwrüne görä, Ýewropa Bileleşiginiň düzümindäki 27 ýurduň arasynda öýünden işini alyp barýan raýatlaryň göterim gatnaşygynda Niderlandlar öňdeligi eýeleýär. Niderland Patyşalygynyň ilatynyň 14 göterimi işini öýünden amala aşyrýar. Bu ugurda ikinji orny 13,3 göterim bilen Finlýandiýa, üçünji orny 11 göterim bilen Lýuksemburg we dördünji orny 10 göterim bilen Awstriýa eýeledi.

Bu sanawda iň pes görkezijä eýe ýurt Bolgariýadyr. Bu ýurduň ilatynyň 0,3 göterimi işini öýünden alyp barýar.

Ýewropanyň ykdysady taýdan kuwwatly ýurtlarynda bu görkeziji şeýle: Germaniýa 5 göterim, Fransiýa 6,6 göterim, Italiýa 3,6 göterim we Ispaniýa 4,3 göterim. Ýewropa Bileleşiginiň düzüminden çykan Beýik Britaniýada bu görkeziji 4,4 göterime deňdir.

Umuman, Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynda işini öýünden alyp barmakda zenanlarda ortaça 5,5 göterime, erkeklerde bolsa 5 göterime deňdir.

SON HABERLER

Türkmen Lider, atla gezdi ve yeni kitap yazmaya başladı

Boş zamanlarını ata binmenin yanı sıra kitap yazma çalışması da dahil olmak üzere spora ayırmayı bir düzen haline getiren Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli...

Video konferansın önemi

Günümüz teknolojisi hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu dönemde internetin sınırsız imkanlarından faydalanarak, dünyanın çeşitli bölgesinde ve kendi ülkende uzakta bulunan insanlar ile video aracılığıyla...

Türkmenistan’da dokunmamış kumaşların üretimi

“Türkmen senet” özel işletmesi, ülkede yeni nesil dokunmamış kumaş üretimine hakim olan ilk tesisi gerçekleştirdi. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a yakın olan Ahal vilayeti Ak Bugday...

Türkmenistan’ın kuzeyinde pamuk ekimi başladı

Türkmenistan’ın iklim şartları göz önünde bulundurularak, Daşoğuz vilayetinde pamuk ekimi başladı. Ülkenin diğer 4 vilayetinde; Ahal, Lebap, Balkan ve Mari vilayetlerinde pamuk ekimi 25...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?