TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNYA

«Forbes» ýakynlaşýar

Gazagystanly işewür, «Forbes Kazakhstan» we «Forbes Georgia» neşirleriniň baş redaktory Armanjan Baýtasowyň aýtmagyna görä, bu meşhur Žurnaly özbek dilinde hem neşir etmek üçin ygtyýarnama alyndy.

«Forbes Kazakhstan» Žurnaly tarapyndan guralan söhbetdeşlikde işewür özbek «Frtbes Uzbekstanyň» ilkinji sanynyň geljek ýylyň mart aýynda neşir ediljekdigini aýtdy. Işewüriň aýtmagyna görä, bu tutum «Forbesiň» Merkezi Aziýadaky meşhurlygyny has-da artdyrar.
Neşiriň Özbegistandaky redaksiýasy Daşkent şäherinde ýerleşer. Elbetde, täze Žurnalyň sahypalarynda özbek işewürliginden hem täzeliklere, göwrümli söhbetdeşliklere orun berler. Žurnal bilen birlikde, öz we rus dillerinde saýtyň işi hem ýörediler.

Related posts

Halk Maslahatı Başkanı, Kore Cumhurbaşkanı ile enerji işbirliğini görüştü

Türkmenistan ile BAE arasındaki ticaret hacmi %296 arttı

Türkmenistan, Çin’den dizel lokomotifi satın aldı

Ata Watan Eserleri

Teswirle