TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Finalyň ady: Fransiýa – Horwatiýa

Russiýa Federasiýasynda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynda jemleýji duşuşyklar galdy. Dünýäniň baş kubogynyň almak ugurndaky final duşuşygynda Fransiýa bilen Horwatiýanyň ýygyndylary duşuşar. Fransiýa Belgiýanyň ýygyndysyny 1:0 hasabynda utup, 20 ýyldan soňra täzeden finala çykdy.

Horwatiýa bolsa şu çempionatda erjel oýnap, finala galmagy başardy. Olar futbolyň ata watany bolan Angliýanyň milli ýygyndysyny 2:1 hasabynda utdy. Oýun diýseň ýatda galyjy pursatlary özünde jemledi. Türkiýe emin Jüneýt Çakyryň eminlik eden duşuşygyň 5-nji minutynda Angliýanyň ýygyndysy öňe saýlandy. Oýnuň birinji ýarymy şu hasap bilen tamamlandy.

Duşuşygyň ikinji ýarymynda erjel oýun görkezen horwatlar 68-nji minutda Perişiç bilen hasaby deňledi. Duşuşykda 30 minut goşmaça wagt berildi. Goşmaça wagtyň ilkinji 15 minudynda toparlara tapawutlanmak başartmady. Ikinji 15 minutda has gowy oýnan Horwatiýanyň ýygyndysy 109-njy minutda Manjukiç bilen hasaby 2:1-e getirdi we ýeňiş gazandy.

15-NJI IÝUL FINAL

20:00 Fransiýa – Horwatiýa

 14-NJI IÝUL 3-NJI ÝER ÜÇIN DUŞUŞYK

19:00 BELGIÝA – ANGLIÝA

Related posts

Türkmenistan ile İran konsolosluk, sınır ve gümrük konularını görüştü

Türkmenistan Türkiye’ye insani yardım ulaştırdı

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye taziye telefonu

Teswirle