TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Dünýäniň iň abraýly aýdym-saz baýragy gowşuryldy

Häzirki wagtda aýdym-saz dünýäsiniň iň abraýly baýragy hasaplanylýan Gremmi, adaty däbine görä, ýene-de mynasyp eýelerine gowuşdy. «Golden Hour» atly aýdym-saz toplumy bilen diňleýjileriň gyzgyn söýgüsini gazanan Keseý Masgreýws iň gowy toplum üçin goýlan baýraga mynasyp boldy. Iň gowy aýdym üçin niýetlenen baýrak bolsa «This is America» atly aýdyma gowşuryldy. Ony Donald Glower bilen Lýudwig Gronsson ýerine ýetirdi. Edil şu aýdymy ýazgyda ýerine ýetiren Çildiş Gambino bolsa «Ýylyň ýazgysy» baýragyna mynasyp boldy.

Gremmi baýraklaryny gowşuryş dabarasy Los Anjeles şäherindäki Steplis sentrde geçirildi. Bassyr 61-nji gezek geçirilýän dabarany Alisiýa Keýs alyp bardy. Dabarada berlen baýraklaryň sanawy şeýle:

Ýylyň aýdym-saz toplumy: «Golden Hour», Keseý Masgreýws;

Ýylyň ýazgysy: «This is America»,  Çildiş Gambino;

Ýylyň aýdymy: «This is America», Donald Glower, Lýudwig Gronsson;

Ýylyň täze zehini: Dua Lipa;

Ýylyň iň gowy solo ýerine ýetirijisi: «Joanne», Ledi Gaga;

Ýylyň iň gowy pop toplumy: «Sweetener», Ariana Grand;

Ýylyň iň gowy rep toplumy: «Invasion of Privacy», Kardi B;

Ýylyň iň gowy rok toplumy: «From Fires», Greýta Wan Flit;

Ýylyň iň gowy wideo sazy: «This is America», Çildiş Gambino.

Related posts

Türkmenistan ile İran konsolosluk, sınır ve gümrük konularını görüştü

Türkmenistan Türkiye’ye insani yardım ulaştırdı

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye taziye telefonu

Teswirle