TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Dünýämiziň almaz känleri

Almaz, başgaça aýtsak, brillliant ― dünýäniň iň gymmat bahaly daşy. Eýsem, Ýer şarynda näçeräk mukdarda almaz daşy barka? Masaçusets Tehnologiýa institutynyň hünärmenleri bu sowala jogap tapdylar. Olaryň aýdýan mukdaryny san görnüşinde aýtjak ýa ýazjak bolsaň hem ep-esli kelle döwmeli bolýar.

Ýerdäki almazyň mukdaryny anyklaýan enjam tapyldy, ýöne onuň almak üçin entek gerekli tehnologiýany adamzat tapanok. Institutyň alymlarynyň aýtmagyna görä, Ýer şarynda bir kwadritallion tonna möçberinde almaz bar.

Bu sany ýazjak bolalyň! 1 000 000 000 000 000, ýagny, trillionyň müň essesi. Emma şunça hazynanyň agramly bölegi Ýeriň üstünden 144 ― 240 kilometr çuňlukda ýatyr. Häzirki wagta çenli iň çuňluga gidip bilen almaz käni ― Russiýanyň «Mir» käninde bolsa 550 metrlik çuňluga aralaşmak mümkin boldy.

 

Related posts

Türkmenistan ile İran konsolosluk, sınır ve gümrük konularını görüştü

Türkmenistan Türkiye’ye insani yardım ulaştırdı

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye taziye telefonu

Teswirle