TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Dünýäde iň belent aýlanýan halka peýda bolar

Ýadyňyzda bolsa, paýtagtymyzda ýerleşýän «Älem» medeni-dynç alyş merkezindäki aýlanýan halka ýapyk ýerdäki şeýle desgalaryň iň ulusy hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilipdi. Indiki ýylda ― 2020-nji ýylda Dubaýda peýda boljak halka bolsa açyk asmanyň astyndaky şeýle göwün açyjy halkalaryň dünýä rekordyny täzelär. «National Geographic» neşiriniň ýazmagyna görä, onuň belentligi 250 metre barabar bolar.

Metbugatda Dubaýda geçiriljek EXPO ― 2020-ä bagyşlanyp açyljak we «Ain Dubai» diýlip atlandyryljak täze halka barada täsin maglumatlar eýýämden peýda bolup başlady. Aýdylyşyna görä,

― onuň her bir «aýagyna» London awtobuslarynyň 15-si sygar;

― halkanyň her bir sütüniniň agramy 5 tonna barabar bolar;

― sütünleriň içindäki ähli kabelleriň uzynlygynyň 2400 kilometre barabar boljakdygy hem aýdylýar;

―  halkanyň umumy agyrlygy 16 sany «Airbus A-380» uçarynyň agyrlygyna deň bolar;

― onuň 250 metr belentligi häzir Las-Wegasdaky 167 metr belentlige uzan «High Roller» diňiniň rekordyny täzelär.

Related posts

Türkmenistan ile İran konsolosluk, sınır ve gümrük konularını görüştü

Türkmenistan Türkiye’ye insani yardım ulaştırdı

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye taziye telefonu

Teswirle