TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

GENEL

Milli miras ve kadın: sanatsal köprü K ü r t e

Kürte sözlükte iki anlamı karşılamaktadır. Bunlardan birincisi; zemini kırmızı veya yeşil kumaştan olup yakasına, eteğine ve kol ağızlarına nakış işlenen kollu başörtüsünün adıdır. İkincisi ise;...