TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Bakanlar Kurulu toplantısı: yeni çimento fabrikaları inşa edilecek

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov başkanlığında video konferans eşliğinde Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ülkedeki güncel konuların ele alındığı toplantıda, Türkmenistan’da çimento üretimini 2 milyon ton daha arttırmak için yeni çimento fabrikalarının inşasına ve yeni kargo uçağının satın alınmasına yönelik kararnameler imzalandı.

TÜRKMEN LİDER BÖLGELERE YAPTIĞI ZİYARETTEN MEMNUN

Bakanlar Kurulu toplantısında Türkmen Lider, ülkenin vilayetlerine gerçekleştirdiği ziyaretten memnun kaldığını kaydetti. Çiftçilerin zor şartlara rağmen, zengin buğday mahsulü yetiştirdiklerini belirten Devlet Başkanı, tarlalarda bir çok yeni tarımsal ekipman yanı sıra modern su tasarrufu sağlayan sulama sistemleri yaygın olarak kullanıldığını belirtti.

Tarım sektörünün geliştirilmesi ve ülkenin gıda güvenliğinin sağlanması konusunda alınan kararların önemli olduğunu kaydeden Türkmen Lider, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları Gadırgeldi Müşşikov ile Esenmurat Orazgeldiyev’e ekili alanların sulama suyu ile temini, Devlet Su Yönetimi Komitesi teknik altyapısının modernizasyonu, tarım makineleri için yedek parça alımı için kredi tahsisi edilmesi konusunda talimatlar verdi.

PETROLGAZ ÜRETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Petrolgazdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Myratgeldi Meredov, Hazar Denizi kıyı bölgesi alanlarında petrol ve gaz üretimi ile ilgili uluslararası ticari projeler hakkında bilgi verdi.

Türkmenpetrol Devlet Kurumu’nun yabancı ortaklarla işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda bir taslak belge hazırlandı. Sektörün çalışanları, yabancı şirketlerle birlikte, Üretim Paylaşım Anlaşması ve Ortak Faaliyet Anlaşması çerçevesinde Hazar sözleşmeli bölgesini geliştiriyorlar.

YENİ ÇİMENTO FABRİKALARI İNŞA EDİLECEK

Sanayiden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Şamuhammet Durdılıyev, Baherden ve Lebap çimento fabrikalarının ikinci aşamasının inşasına yönelik proje taslağını sundu.

Türkmenistan Sanayi ve İnşaat Sanayi Bakanlığı tarafından sözkonusu fabrikaların inşası için Şubat ayında uluslararası ihale ilan edildi. Bu ihale sonucunda Ahal vilayetinin Baherden çimento fabrikasının ve Lebap vilayetindeki Köytendag çimento fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 1’er milyon ton olan fabrikaların inşası öngörüldü.

İhalelerdeki teklifler değerlendirilerek, Beyik-bina ve Türkmen Enjam özel şirketlerinin teklifleri seçildi. Bu şirketlerin proje teklifleri Türkmenistan’da yapım aşamasında olan önemli bina ve yapıların maliyetini belirlemek için Bölümler Arası Komisyon tarafından analiz edilmiş ve en uygun olarak kabul edilmiştir. Çimento fabrikaları Temmuz 2020 tarihinde başlayarak, Aralık 2022 tarihinde sona erecek.

Türkmen Lider, yeni çimento fabrikalarının inşasına yönelik projeleri onaylayarak, bununla ilgili kararnameleri imzaladı.

TÜRKMENİSTAN GENELİNDE YENİ DİNLENME TESİSLERİ KURULACAK

Türkmen Lider, ayrıca Sanayiden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Şamuhammet Durdılıyev’e Aşkabat’ın yakınlarındaki Altın Göl dinlenme tesisleri gibi, ülkenin diğer bölgelerindeki göller ve barajların kıyısında dinlenme tesislerinin inşa edilmesi yönünde çalışmaların yapılmasını istedi.

YENİ KARGO UÇAĞI SATIN ALINACAK

Ulaştırma ve haberleşmeden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgeldi Övezov, Türkmenhavayolları Ajansı için Boeing-777-200F tipi kargo uçağının satın alınmasına yönelik proje taslağını sundu.

Türkmen Lider, ulaştırma sektöründe aşamalar halinde uygulanan büyük ölçekli planların ayrılmaz bir parçasının, sivil havacılık kurumunun teknik altyapısının güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Ulusal havacılığın geliştirilmesi için görevlerden bahseden Devlet Başkanı, uçuş personeli ve yer hizmetleri personelinin eğitimi için düzenli olarak çalışmaların yapılmasını istedi. Türkmenistan’ın en büyük uluslararası ulaşım merkezlerinden birine dönüşmesi için mevcut tüm fırsatların kullanılması gerektiğini kaydeden Türkmen Lider, bu bağlamda, düzenli yük trafiğinin coğrafyasının genişletilmesinin ve mevcut hatlarda uçuş yoğunluğunun arttırılmasının önemine değindi.

Türkmen Lider, uçağın satın alınmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI

Kültür ve basın enformasyondan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bahargül Abdıyeva, ülkede yürütülen arkeolojik kazıların bahar mevsiminin sonuçları hakkında, 2018-2021 yıllarında tarihi ve araştırma ile ilgili araştırma ve kazıların yürütülmesi için Devlet programına uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.  Arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda bir dizi tarihi eserler bulundu.

Balkan vilayetindeki Ortaçağa ait Cuma camisindeki restorasyon çalışmaları sonlandırıldı. Daşoğuz vilayetindeki Köneürgenç tarih mekandaki Kervansaray anıtındaki kazı çalışmalarında Ortaçağa ait tarihi eserler bulundu. 12.yüzyıla ait Dayahatın anıtındaki restorasyon çalışmaların 2.etabı sona erdi. Mari vilayetindeki Bayramali kentine yakın bulunan Abdıllahan kalesindeki çalışmalar devam etmektedir.

TÜRKMENSTAN’DA UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİ

Eğitim, sağlık, spordan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Pürli Agamuradov, orta ve yüksek öğretim kurumlarında uzaktan eğitim sisteminin oluşturulmasına yönelik bilgi verdi.

Modern dijital teknolojilerle donatılmış eğitim kurumlarında uzaktan eğitim ve video iletişim sistemi üzerine çeşitli bilimsel konferanslar sistematik olarak yürütülmektedir. Uzaktan eğitimde yabancı deneyim araştırılmaktadır.

Ülkede ilk defa, okul öncesi çocuklarının okula ve engelli vatandaşlar için uzaktan eğitime hazırlanmasında ebeveynlere uzaktan metodolojik yardım yapılması önerilmektedir.

Bu doğrultuda, uzmanlaşmış eğitim kurumlarında uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili uzaktan eğitim programlarına hâkim olmaya izin veren yeni ulusal mevzuatların hazırlanması planlanmaktadır.

Orta ve yüksek öğretim kurumlarının verimliliğini artırmanın önemine dikkat çeken Devlet Başkanı, modern bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla istifade edilmesi yönünde çalışmaların arttırılmasını istedi.

ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ AJANSI İLE İŞBİRLİĞİ

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (İRENA) ile işbirliği kurulmasına yönelik bilgi verdi.

Modern koşullarda, küresel, kıtasal ve bölgesel düzeylerde enerji istikrarının sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, 2009 yılında Türkmenistan, özel bir organizasyon olan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) oluşturma girişimini destekleyen ülkelerden biri oldu ve 2018 yılında bu kurumun tam üyesi oldu. Şu anda 161 ülke IRENA’nın üyesidir.

Bu Ajansın ana faaliyetleri, sürdürülebilir enerjiye geçişte, yenilenebilir enerji alanında yenilikçi teknolojilerin ve ekonomik bilgilerin teşvik edilmesinde dünya ülkelerinin stratejilerini desteklemektir.

2018 yılında, 2019-2023 için IRENA ile işbirliğinin geliştirilmesi için iki taraflı ve çok taraflı etkinlikler için bir plan hazırlandı ve uygun bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu grubun ve uluslararası örgüt temsilcilerinin katılımıyla bir dizi ortak toplantı gerçekleştirildi.

IRENA ile birlikte Türkmenistan bu alanda, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, BM kurumları – Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Kalkınma Programı ile yakın işbirliği içindedir.

Ulusal Yenilenebilir Enerji Ajansı oluşturulması önerilmektedir. Bununla birlikte Türkmenistan’ın Birleşik Arap Emirlikleri nezdindeki Büyükelçisi’ni İRENA’nın daimi temsilcisi olarak atanması teklif edildi.

İRENA çerçevesinde yabancı ortaklarla deneyim alışverişinde bulunmak, ülkenin faaliyetlerini uluslararası enerji organizasyonları çerçevesinde daha da yoğunlaştırmak için Türkmenistan’ı 2021-2022 yılları arasında IRENA Ajansı Konseyine aday gösterilmesi önerilmektedir.

Türkmen Lider, bu sunulan önerileri onaylayarak,  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda çalışmaların sürdürülmesini istedi.

BAKANLAR KURULU KARARLARI

  • Türkmenistan Devlet Başkanı’nın imzaladığı karar çerçevesinde Türkmenhavayolları Ajansı’na Almanya’nın Aircraft Finance Germany GmbH. şirketi ile Boeing 777-200F tipi kargo uçağının satın alınmasına yönelik sözleşme imzalamaya yetki verildi.
  • Türkmenistan Devlet Başkanı’nın kararıyla Sanayi ve İnşaat Sanayi Bakanlığı’na Ahal vilayetinin Baherden ilçesinde yılda 1 milyon ton çimento üretimi için tesisin 2. etabının inşasına yönelik Beyik-Bina firması ile anlaşma imzalamaya yetki verildi. Türkmen Firma proje kapsamında elektrik, gaz, su temini ve kanalizasyon dış tedarik mühendislik sistemlerinin inşasını da gerçekleştirecek. Projenin inşasına Temmuz 2020’de başlayarak, Aralık 2022’de teslim edecek.
  • Türkmenistan Devlet Başkanı’nın kararıyla Sanayi ve İnşaat Sanayi Bakanlığı’na Lebap vilayetinin Köytenda ilçesinde yılda 1 milyon ton çimento üretimi için tesisin 2. etabının inşasına yönelik Türkmen Enjam firması ile anlaşma imzalamaya yetki verildi. Türkmen Firma proje kapsamında elektrik, gaz, su temini ve kanalizasyon dış tedarik mühendislik sistemlerinin ve demiryolu hattı inşasını da gerçekleştirecek. Projenin inşasına Temmuz 2020’de başlayarak, Aralık 2022’de teslim edecek.
  • Hazırlanan çok sayıda yasa tasarısı, bunlara ilişkin teklifler ve bu doğrultuda çalışmaya devam etme gereği nedeniyle, 20 Haziran’da yapılması planlanan Mejlis toplantısı daha ileri bir tarihe ertelendi.

Bu, 19 Haziran gerçekleştirilen Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplantısında bildirildi. Bu açıdan, Devlet Başkanı, Meclis Başkanına bir sonraki oturuma kadar gündemdeki tüm belgeleri dikkatlice incelemesini istedi.

 

Related posts

Türkmenistan, Dijital Almatı-2023 forumuna katıldı

Türkmenistan’da yeni Milli Güvenlik Bakanı göreve atandı

Türkmenistan Özbekistan’a sıvılaştırılmış gaz yardımı sağlayacak

Teswirle