TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Bakanlar Kurulu toplandı: ithal ürünlerin yerini dolduracak üretime önem verilecek

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, vilayetlerin valileri ve Aşkabat Belediye Başkanı’nın da davet edildiği video konferans yöntemiyle Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Hükümetin son 8 aydaki çalışmaları değerlendirildi.

EKONOMİK BÜYÜME 5,7 ORANINDA

Bakanlar Kurulu’nda ilk olarak ekonomiden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Gadırgeldi Müşşikov, Ocak-Ağustos aylarının makroekonomik verileri hakkında rapor sundu. Sözkonusu rapor döneminde bütün sektörlerde istikrarlı bir büyüme rakamlarına ulaşıldığı kaydedildi.

Belirtildiği üzere Ocak-Ağustos döneminde üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 arttı. 2019 yılının aynı dönemine göre sekiz aylık perakende ciro hacmi yüzde 19,4 arttı. Raporlama dönemi sonuçlarına göre Devlet bütçesinin gelir kısmı yüzde 109,1, harcama kısmı ise yüzde 92,4 oranında gerçekleştirildi.

Yenilenen Ulusal Kırsal Kalkınma Program çerçevesinde çeşitli sosyal tesislerin, konutların ve mühendislik sistemlerinin inşaatı gerçekleştirildi.

Türkmen Lider, raporu dinledikten sonra ekonominin durumunu günlük olarak analiz etme, elektronik endüstrisinin geliştirilmesi, ithal edilen malların yerine dolduracak ürün üretimi için devlet programlarının uygulanması konularının her zaman kontrol altında tutulmasını istedi.

Türkmen Lider, mevcut duruma göre ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına ilişkin bu sene ve önümüzdeki seneler için tahmninlerin hazırlanmasını istedi. Ayrıca, Halk Maslahatı toplantısına kadar 2021 yılının Devlet Bütçesinin ve Yatırım Programının taslağının hazırlanmasını ve önümüzdeki Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilmesinin önemine değindi.

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ MODERNLEŞTİRİLECEK

Haberleşme ve ulaşımdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgeldi Övezov, video konferans sisteminin modernizasyonu için ekipman, yazılım ve lisansların satın alınmasına ilişkin Karar taslağını sundu.

Sunulan rapora göre, ülkede modern görüntülü iletişim ekipmanı kurulmaktadır. Bu yöndeki ekipman altyapısının daha da modernize edilmesi için çalışmalar sürüyor. Türkmeniletişim Ajansı bu yönde bir uluslararası ihale açtı. İhale sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin Vialex FZE şirketinin teklifleri olumlu bulundu.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, en modern gereksinimleri karşılayan video konferans ekipmanı kompleksleri kurulacak ve devreye alınacak. Bu bağlamda, ilgili belgenin bir taslağı değerlendirilmek üzere Devlet Başkanı’na sunulmuştur.

Türkmen Lider, bu hazırlanan kararı imzalayarak, yukarıda belirtilen kurumların mali desteğini sıkı kontrol altında tutulmasını istedi.

TİCARET VE ÖZEL SEKTÖRÜN BÜYÜMELERİ

Ticaret, borsa, tekstil ve özel sektörden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarı Gılıcov, ticaret, tekstil, borsa ve özel sektördeki rakamlar hakkında rapor sundu.

Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı’na göre, toplam ticaret hacminde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme yüzde 117,3 olurken, üretim planı yüzde 123,1 gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre Tekstil Sanayi Bakanlığı işletmelerinin pamuk ipliği ve kumaş dahil olmak üzere ürettiği ürün hacmi sırasıyla yüzde 101,8 ve triko yüzde 117,8, deri ürünleri 107,8 oranında arttı.

“Türkmenhaly” Devlet Birliği’nin halı ürünleri üretim planı yüzde 111,4 oranında gerçekleştirildi.

Devlet Emtia ve Hammadde Borsası son sekiz ayda 180 işlem seansı gerçekleştirdi, 17 bin 681 sözleşme sonuçlandırdı. Ticaret ve Sanayi Odası’nda parasal olarak yapılan işin büyüme oranı yüzde 125,5 olarak gerçekleşti.

Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nde Ocak-Ağustos aylarında sanayi üretim hacmi yüzde 110,8’e, tarım ve gıda üretimi ise yüzde 127,7’ye ulaştı.

Ayrıca, iç ve dış pazarlara kaliteli halılar sunmak için üretimlerin sistematik olarak arttırıldığı ifade edildi.

Türkmen Lider, raporları dinlediktan sonra muhteşem Türkmen halılarının insan medeniyetinin hazinesini artıran güzellik standardı olduğunu vurguladı. Türkmen halıları UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne alındığını ifade etti.

Türkmen halılarının dünyada yaygınlaştığını ve ihracat potansiyelinin arttığını ifade eden Devlet Başkanı, bu faaliyetin daha da sürdürülmesi gerektiğine işaret etti.

MERALARIN KULLANIMI VE KİRALANMASI

Tarımdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Esenmurat Orazgeldiyev, “Meraların Kullanım ve Kiralama için Verilmesi Prosedürü” hakkında bir karar taslağını sundu. Ayrıca, tarım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Valilerde kendi bölgelerinde sosyo-ekonomik kalkınma, mevsimlik tarım çalışmaları ve aynı zamanda hayvancılık sektörünün geliştirilmesine yönelik rapor sundular.

Türkmen Lider, bölgelerde buğday ekiminin başladığını ve bu çalışmaların her zaman kontrol altında tutulmasını, yakın zamanda başlayacak pamuk hasadına da hazırlık yapılmasını istedi.

Devlet Başkanı ayrıca, su temini, mahsul veriminin artırılması, yeni toprakların geliştirilmesi, su tasarrufu sağlayan teknolojilerin yaygın olarak tanıtılması ve gelişmiş yabancı deneyimlerin kullanılması konularına özel önem verilmesini istedi.

Türkmen Lider, “Meraların Kullanım ve Kiralama için Verilmesi Prosedürü” hakkında karara imzaladı.

9 ÜLKE İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ İLE FORUMLAR DÜZENLENDİ

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, dış politika ile ilgili 8 ayın raporunu sundu.

Dışişleri kuruluşları arasında düzenli olarak temaslar gelişiyor. Karşılıklı yarar sağlayan ticaret ve ekonomik işbirliğini geliştirmek için adımlar atılıyor. Ocak-Ağustos aylarında, ikili Hükümetlerarası Komisyonların ve diğer ilgili yapıların bir dizi düzenli toplantıları yapıldı.

Bunun yanı sıra Macaristan, Belçika, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Afganistan ve Rusya Federasyonu’ndan iş çevrelerinin temsilcilerinin katılımıyla ortak iş forumları düzenlendi.

Ayrıca, “Türkmenistan diplomatik servisinin mali meselelerine ilişkin” ve “Türkmenistan konsolosluk servisinin çalışmalarının daha da iyileştirilmesi üzerine” karar taslakları sunuldu.

Türkmen Lider, bu kararlara imza atarak, çeşitli uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi ve bunlara Türkmenistan’ın katılımı konusunda öneriler hazırlanmasını istedi.

YENİ KİTAP YAYINLANDI

Türkmen Lider, Bakanlar Kurulu’nun bu toplantısını değerlendirerek, ekonomide istikrarlı bir gelişme yaşandığını, GSYİH’daki büyümenin yüzde 5,7 oranda olduğunu belirtti.

Ülkede eğitim ve bilim sistemindeki reformlar, üretimin modernizasyonu da benimsenen programlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Dijital sisteminin uygulanması ve endüstriyel gelişiminin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bir piyasa ekonomisi oluşuyor ve petrol ve gaz sahaları geliştiriliyor.

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan elektrik ve haberleşme sistemlerinin yanı sıra TAPI doğalgaz boru hattının inşaatı devam etmekte ve diğer uluslararası projeler hazırlanmaktadır. Büyük endüstriyel ve sosyal tesislerin inşasının tüm hızıyla devam ediyor. Bu tesisler arasında yeni kasabalar, konutlar, rekreasyon ve sağlık merkezleri, okullar ve anaokulları ve diğer birçok tesis bulunmaktadır.

Özel girişimciliğin desteklenmesi ve girişimcilerin ekonomiye katılımı konusunda çalışmalar devam ediyor.

Daha sonra Türkmen Lider, ‘Türkmenin Devletlilik İlkesi’ adlı başka bir kitabın yayınlandığını söyledi.

Modern dönemde gerekli tecrübenin biriktirilmesinde Türkmen halkının kadim tarihinin çalışılmasının önemine değinen Devlet Başkanı, zamanla bu asırlık kaynakların yeni içeriklerle zenginleştiğini kaydetti. Bu bağlamda, Türkmenistan Cumhurbaşkanı, yeni çalışmasının geniş bir okuyucu kitlesi için faydalı olacağını umduğunu ifade etti.

Türkmen Lider, ilgili yetkililere Halk Maslahatı’na kadar bu kitabın tanıtım törenlerinin yapabileceklerini kaydetti.

GÖREVDEN ALMA

Devlet Başkanı ayrıca, Bakanlar Kurulu toplantısında Merdan Govşudov’u işindeki ciddi eksiklikler ve kendisine verilen görevlerle baş edemediği için Eğitim Bakanı’nın orta okul ve ana okullardan sorumlu Yardımcısı görevinden aldı.

Related posts

Türkmenistan-Avusturya ortak komisyonu toplantısı yapıldı

Ata Watan Eserleri

İran Enerji Bakanı’nın Aşkabat’a ziyareti

Türkmenistan’ın transit potansiyeli çok büyük

Teswirle