TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Kerimguly Geldiýew

Sportuň döredijilige goldawy

Kerimguly Geldiýew
2020-nji ýylyň 3-nji iýunynda «Türkmenistan» gazetinde «Döredijilik-sport» atly makala çap edildi. Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG Baş Assambleýasy tarapyndan «Bütindünýä welosiped güni» diýip yglan edilen 3-nji...

Ykdysady özgertmeleriň netijeleri

Kerimguly Geldiýew
Bilşimiz ýaly, ykdysady özgertmeleriň netijelerini, ykdysady ösüşi hasaplamak makroykdysady görkezijiler bilen alamatlandyrylýar. JIÖ, maýa goýum mukdary, iş üpjünçiliginiň derejesi, milli puluň durnuklylygy, daşary söwdada deňagramlylygyň...

Milli ykdysadyýeti özgertmegiň döwrebap ugry

Kerimguly Geldiýew
Ykdysady ösüş – bu belli bir döwürde önümçilik faktorlarynyň netijeliliginň yzygider artmagy netijesinde bir ýurtda jan başyna düşýän jemi içerki önümiň (JIÖ) mukdarynda artyşlaryň emele...