TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

2 milliard dollara ýakyn aksiýalary satdy

Häzirki wagtda dünýäniň iň baý adamy hasaplanylýan «Amazon» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Žeff Bezos Ýer ýüzündäki iň uly onlaýn-reýetleriniň 1,899 milliarddan gowrak möçberdäki aksiýalaryny satdy.

Habara görä, Bezos kompaniýanyň 900 müňden gowrak aksiýasyny 29 ― 31-nji iýul günleri üç tapgyrda satdy. Aýdylyşy ýaly, aksiýalyň her biri 1,9 müň dollardan satyldy. Häzir kompaniýanyň elinde aksiýalaryň ýene-de 58 milliondan gowragy galdy.

Bezos 2017-nji ýylda-da başga bir kompaniýany ― «Blue Origini» maliýeleşdirmek üçin umumy bahasy 1 milliard dollara barabar aksiýalary satypdy.

Häzir onuň şahsy baýlygy 131 milliard dollara barabardyr. Milliarder 2018-nji ýyldan bäri «Amazondan» başga-da, «Blue Origine» hem eýeçilik edýär.

Related posts

Türkmenistan Azerbaycan’ın İran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı

Türkmenistan ile Almanya sağlık alanında işbirliğini güçlendiriyor

Türkmenistan’da, türkmen gençlerinin uluslararası işbirliği stratejisi geliştirilecek

Teswirle