TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

«Toyota» Türkiýäniň ikinji uly eksportçysy boldy

“Toyota” Türkiýe eksportçylary ýygnagy tarapyndan amala aşyrylan Türkiýäniň ilkinji 1000 eksporty barlagynda eksportçy hökmünde ikinji orny eýeläp, baýraga mynasyp boldy. Türkiýede işleýän Ýaponiýanyň awtoulag öndürijisi “Toyota” geçen ýyl 4,23 milliard dollarlyk eksport edip ikinji orny eýeledi.

227 müň aцtoulag eksport etdi

Beýannamadaky maglumata görä, 2019-njy ýylda 4,23 milliard dollarlyk eksport girdejisi bolan “Toyota Motor Manufacturing Turkey” tarapyndan öndürilen 252 müň awtoulagyň 227 müňüsini eksport etdi. “Toyota Motor Manufacturing Turkey” tarapyndan öndürilen awtoulag dünýäniň 150-den gowrak ýurduna eksport edildi.

 

Sport Sahypamyz

Ýaşlarymyzyň iň köp okaýan habarlarynyň arasyndan sport habarlary uly meşhurlyga eýedir. Ýaşlar bu sahypa Siziň üçin!

Ýene-de okaň

“Ba­ga­ja” gaz kä­ni üçin tehniki enjamlar satyn alnar

Türkmenistanda dürli maksatly plastik kartlar öndüriler

Içerki bazarda tüýjümek önümler ýerlenildi

Teswirle