TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Towuk sousy (sotesi)

Gerekli önümler:

2 nahar çemçesi ýag

300 gram towuk eti

1 sany sogan

1 sany bulgar

1-2 sany gyzyl burç

1 sany pomidor

1 çaý çemçesi duz

1 çaý çemçesi gara burç

1 çaý çemçesi ownuk gyzyl burç

1 çaý çemçesi gury narpyz

Taýýarlanyşy:

Gazana 2 nahar çemçesi ýag guýalyň we 300 gram dogralan towugy goşup, olary güýçli ýanýan otda gowurmaly. Bişen towuklaryň üstüne 1 sany ownuk dogralan sogany goşup garyşdyrýarys we bişirmegi dowam etdirýäris. Dogralan bulgary, gyzyl burçy hem-de 1 sany dogralan pomidory üstüne goşýarys. Biraz suwuny siňdirenden soň, duzdan, gara burçdan, gyzyl burçdan we guradylan narpyzdan 1 çaý çemçesi goşup, gowy garmaly. Gowy bişirilenden soň towugyňyzy otdan alyň we saçaga äberiň! Işdäňiz açyk bolsun!

ABŞ-da tekjede 1 gamburger 5 ýyl saklandy

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle