SPORT

“Tottenhem”-iň ýyldyz gullukda

Angliýanyň “Tottenhem”  toparynyň günorta koreýaly ýyldyz futbolçysy Son Hyn Min watan öňündäki gulluk borjuny ýerine ýetirýär. Günorta Koreýada harby gulluk borjuny ýerine ýetirýän Son Hyn Miniň suratlary köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde neşir edildi.

Jeju adasynda gulluk edýän 27 ýaşly koreýaly futbolçy maý aýynyň ortalarynda Angliýanyň London şäherine dolanyp barmagyna garaşylýar.

Günorta Koreýanyň kanunçylygyna laýyklykda, Son Hyn Min 28 ýaşyna çenli harby gullugy ýerine ýetirmek zerurlygyny göz öňünde tutup, koronawirus sebäpli Angliýanyň futbol çempionatynda yglan edilen arakesmeden peýdalanyp, harby gullugyny geçýär.

Son Hyn Min Günorta Koreýanyň milli ýygyndysy bilen Aziýa oýunlarynda gazanan çempionlygy üçin 21 aýyň deregine 3 hepde gulluk edýär.

Ýene-de okaň

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi