TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Torontoda gyzgynlyk rekord derejä ýetdi

Kanadanyň meteorologiýa hyzmatlary müdirliginden berlen habarda “Toronto Pearson” aeroportynda howanyň gyzgynlygy ölçenilende 32,1 gradusa ýetendigi aýdylýar.

Habarda Toronto şäherinde iň ýokary gyzgynlyk mundan 68 1944-nji ýylda 31,1 derejä ýetendigi habar berilýär. Ýurduň saglyk ministrligi tarapyndan ilata Gün şöhlelerinden goranmak üçin gerekli çäreleriň görmekleri bildirildi.

Şeýle hem ministrlik Gün şöhleleriniň garrylar, bäbekler, çagalar we dowamly keselli adamlar üçin has-da zyýanlydygy duýduryp, olara günüň dowamynda bol mukdarda suw içmeklerini maslahat berdi.

 

 

Taryhda şu gün – 1-nji iýun

Ýene-de okaň

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy: Biletlerde ýene arzaladyş

Baş Redaktor

Halkara uçarlaryň ählisi Aşgabatdan amala aşyrylar :Stambul, Dubaý we beýlekiler

Baş Redaktor

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: ýerli we halkara howa gatnawlaryň täze rejesi

Ata Watan Eserleri

Teswirle