SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Torontoda gyzgynlyk rekord derejä ýetdi

Kanadanyň meteorologiýa hyzmatlary müdirliginden berlen habarda “Toronto Pearson” aeroportynda howanyň gyzgynlygy ölçenilende 32,1 gradusa ýetendigi aýdylýar.

Habarda Toronto şäherinde iň ýokary gyzgynlyk mundan 68 1944-nji ýylda 31,1 derejä ýetendigi habar berilýär. Ýurduň saglyk ministrligi tarapyndan ilata Gün şöhlelerinden goranmak üçin gerekli çäreleriň görmekleri bildirildi.

Şeýle hem ministrlik Gün şöhleleriniň garrylar, bäbekler, çagalar we dowamly keselli adamlar üçin has-da zyýanlydygy duýduryp, olara günüň dowamynda bol mukdarda suw içmeklerini maslahat berdi.

 

 

Taryhda ÅŸu gün – 1-nji iýun

Ýene-de okaň

Dünýäniň iň gowy howa menzili sanawynda Katar birinjiligi eýeledi

Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi açyldy

“Laçyn syry” – ýüzler üçin täsirli we tebigy melhem

Ata Watan Eserleri

Hoşimin, Milan, Jidda, Bangkok, Kuala Lumpur ugurlary boýunça awiabiletleri satuwda

Aşgabat-London-Aşgabat howa gatnawy ýola goýlar

Bütindünýä saglyk gününde köpçülikleýin welosiped ýörişi guralar