Toprak çyglylygynyň ähmiýeti

Ekinleriň dogry ösmegi we hasyl almak üçin topragyň optimal çyglylygy zerurdyr. Çyglylyk diňe bir suw balansyny dikeltmek üçin däl, eýsem temperaturany kadalaşdyrmak üçinem zerurdyr. Ösümliklerde belli bir temperaturany saklamak prosesinde alnan çyglylygyň 99%-i bugarýar we wegetatiw massany emele getirmek üçin diňe 0,2-0,5% ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde ekinler üçin topragyň … Continue reading Toprak çyglylygynyň ähmiýeti