Toplu Ağaçlandırma Kampanyası Yapılacak

Türkmenistan’da ağaçlandırmaya büyük önem verilmekte olup, her sene yüzbinlerce fidan dikilmektedir. Son birkaç senedir Türkmenistan’da hissedilir şekilde yeşillenme yapılmıştır. 18 Mart 2017 tarihinde Ağaçlandırma kampanyasına start verilecek ve önümüzdeki Cumartesi Türkmenistan’ın dört bir yanında yüzbinlerce fidan daha ekilecek. Bununla ilgi bilgi Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, tarımdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, 5 vilayet ve Aşkabat şehir valisi ile video-konferans toplantısında verildi. Toplantıda valiler, Ulusal Tarım Programı kapsamında yapılan işler, Uluslararası Nevruz Bayramı’na ve 18 Mart’taki toplu ağaçlandırma kampanyasına yapılan hazırlıklar hakkında sunum yaptı.

Toplantıda, ayrıca, bu sene Eylül ayında düzenlenecek 5.Asya Oyunları için Aşkabat’ta yapılan hazırlıklar, tarım sektöründe mevsimlik çalışmalar, pamuk ekimine yapılan hazırlıklar değerlendirildi.

Video-konferansla toplantıya ilk olarak Aşkabat Valisi Şamuhammet Durdılıyev davet edildi. Vali, Aşkabat şehrinin temizliği, Uluslararası Nevruz Bayramı’na ve 18 Mart’taki toplu ağaçlandırma kampanyasına yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi.   

Ayrıca, vali Aşkabat şehrinin en işlek caddelerine dikilecek dev LED ekranlar ve bu monitörlerde 5.Asya Oyunları’nın Maskotu yer alacak. Malum bilindiği gibi, Asya Oyunları’nın maskotu olarak Türkmen halkının sevilen köpek cinsi Alabay seçildi.

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Daha sonra sırasıyla Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lebap ve Mari vilayet valileri kendi bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bütün valiler tarım sektöründeki mevsimlik çalışmalar, Türkmen Lider, bölgelerdeki tarım sektöründeki çalışmaların zamanında yapılması konusunda ilgili yetkililere talimatta bulundu. Ayrıca, Devlet Başkanı ulusal kalkınma programı kapsamında bölgelerde inşası devam eden sosyal amaçlı tesislerin inşaatını kontrol altında tutulmasını istedi.

Türkmen Lider ayrıca, Mari kentinde 2016 yılının Mirasa Saygı ve Kalkınma yılının tamamlanmasıyla ilgili yapılacak büyük törenlere hazırlıkların güçlendirilmesini istedi.

Uluslararası Nevruz Bayramı bu sene Mari şehrindeki Ak Öyde yapılacak. Bayram dolayısıyla büyük etkinlikler düzenlenecek ve çeşitli kültürel faaliyetler organize edilecek.

Devlet Başkanı ayrıca, tarımdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısından da tarım sektöründeki çalışmaların hızlandırılması konusunda bir takım talimatlar verdi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
832TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar