TOPH gaz geçirijisi taslamasy Owganystanda täzeden başlaýar

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Owganystanda iş sapary bilen boldy. Bu saparyň çäklerinde owgan tarapy bilen syýays we ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürilmegine degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Owganystanyň “Tolonews” internet neşiriniň habaryna görä, türkmen wekiliýetiniň … Continue reading TOPH gaz geçirijisi taslamasy Owganystanda täzeden başlaýar