TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Hormatly ildeşler!  Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

 

T/b Geçirilýän ýeri Oýnuň ady Güni Wagty
 

 

1.

 

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

«Ependi ýa-da gülkünç goňşy»

 

«Sen söýseň meni»

 

23.02.

 

 

24.02.

 

19:00

 

 

19:00

 

 

2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

 

 

«Körpe gelin»

 

 

 

«Körpe gelin»

 

23.02.

 

 

 

24.02.

 

19:00

 

 

 

19:00

 

3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

 

«Geliň, gülşeliň»

 

«Gumly gelin»

 

23.02.

 

 

24.02.

 

19:00

 

 

19:00

 

4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

«Bremen sazandalary»

 

«Lukman Aýbolit»

 

23.02.

 

 

24.02.

12:00

 

 

12:00

 

5.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi

«Şadyýan sazandalar»

 

«Ýartygulak»

23.02.

 

 

24.02.

12:00

 

 

12:00

 

 

 

6.

 

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

«Kämillige ýol açan döwür»

 

«Korol Lir»

 

23.02.

 

 

24.02.

 

18:00

 

 

16:00

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle