TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Hormatly ildeşler!  Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

 

T/b Geçirilýän ýeri Oýnuň ady Güni Wagty
 

 

1.

 

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

«Täsin söýgi»

 

«Ýusup-Züleýha»

 

09.02.

 

 

10.02.

 

19:00

 

 

19:00

 

 

2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

 

 

«Gel kenara söwer ýar»

 

 

«Talyp söýgüsi»

 

09.02.

 

 

 

10.02.

 

19:00

 

 

 

19:00

 

3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

 

«Elwan ýaglykly serwim»

«Gumly gelin»

 

09.02.

 

 

10.02.

 

19:00

 

 

19:00

 

4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

«Biz hökman duşuşarys»

 

«Iki aganyň hyzmatkäri»

 

 

09.02.

 

 

10.02.

 

19:00

 

 

19:00

 

5.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi

 

«Ýüz tylla»

 

«Bagda bolan bir waka»

 

09.02.

 

 

10.02.

 

12:00

 

 

19:00

 

 

 

6.

 

Türkmen döwlet sirki

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

«Täsin, şowhunly çykyşlar»

 

«Şowhunly çykyşlar»

 

09.02.

 

 

10.02.

 

18:00

 

 

16:00

 

Ýene-de okaň

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça maglumat

Teswirle