TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Tomaşa merkezlerinde şu hepde

Hormatly ildeşler!  Şu hepdäniň şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän tomaşa merkezlerinde görkeziljek çykyşlary size ýetirýäris.

 

T/b Geçirilýän ýeri Oýnuň ady Güni Wagty
 

 

1.

 

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

«Täsin söýgi»

 

«Ýusup-Züleýha»

 

20.04

 

 

21.04

 

19:00

 

 

19:00

 

 

2.

 

Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatry

 

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesi

 

 

«Körpe gelin»

 

 

«Sawçy hem sallahlar»

 

20.04

 

 

 

21.04

 

19:00

 

 

 

19:00

 

3.

 

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýoly

 

«Hak aşyklar»

 

«Alty gelin»

 

20.04

 

 

21.04

 

19:00

 

 

19:00

 

4.

 

A.S Puşkin adyndaky rus drama teatry

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

«Bremenli sazandalar»

 

«Maşa we aýy»

 

20.04

 

 

21.04

12:00

 

 

12:00

 

5.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry

Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesi

«Ýeserje güjük»

 

«Üç ýüz tylla»

20.04

 

21.04

12:00

 

12:00

 

 

 

6.

 

Türkmen Döwlet sirki

Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly

 

 

«Şowhunly çykyşlar»

 

«Şowhunly çykyşlar»

 

20.04

 

 

21.04

 

18:00

 

 

16:00

Ýene-de okaň

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi indiki hepde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly harby adynyň nyşany gowşuryldy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle