TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Tölegli okaýan talyplara okuw tamamlananda diplomlary berler

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tölegli esasda tamamlan talyplara iki ýyllyk hökmany zähmet tejribesi bolmazdan diplom bermek baradaky teklibi taýýarlamagyň gerekdigini nygtady.

Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde aýdyldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti hökümetara ylalaşyklaryna laýyklykda ýaşlaryň daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde okamagyna has uly üns bermelidigini belledi.

 

Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek başlaýar

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle