BILIM

Tölegli okaýan talyplara okuw tamamlananda diplomlary berler

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tölegli esasda tamamlan talyplara iki ýyllyk hökmany zähmet tejribesi bolmazdan diplom bermek baradaky teklibi taýýarlamagyň gerekdigini nygtady.

Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde aýdyldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti hökümetara ylalaşyklaryna laýyklykda ýaşlaryň daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde okamagyna has uly üns bermelidigini belledi.

 

Ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek başlaýar

Ýene-de okaň

«FLEX» maksatnamasynyň başlajak senesi mälim edildi

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetinde türkmen dili okadylyp başlanyldy

Türkiýäniň halkara abraýly uniwersitetleri 2024: Iki ýylda 50 göterim artyş

Baş Redaktor

Dünýäniň iň abraýly uniwersitetleri belli boldy: THE World University Rankings 2024

Baş Redaktor

Türkmenistandan 9 ýokary okuw mekdebi halkara sanawa “habarçy” derejesi bilen girdi

Baş Redaktor

Amerikanyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri yglan edildi : iň gowy 30 uniwersitet

Baş Redaktor