TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Tokio Olimpiýa oýunlarynyň yza süýşürilmegi takmynan 2,7 milliard dollar bolar

Şu ýylyň tomsunda Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilmegi göz öňünde tutulan Olimpiýa oýunlary koronawirus sebäpli 1 ýyl yza süýşürildi. Ol hem birnäçe ýüz million goşmaça çykdajyny öz ýany bilen ýetirdi.

Bu barada Halkara Olimpiýa Komitetiniň (IOC) ýolbaşçysy Tomas Bah Germaniýanyň “Frankfurter Allgemeine Zeitung” neşiri bilen geçiren söhbetdeşliginde mälim etdi. Onuň bellemegine görä, tomusky Tokio Olimpiýa oýunlaryny geçirmegiň umumy bahasy takmynan 2,7 milliard dollar bolar. Ozal 2020-nji ýylda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryny guramak üçin takmynan 12,6 milliard dollar sarp edilmegi meýilleşdirilipdi.

Tomas Bahyň pikiriçe, sport ýaryşynyň yza süýşürilmegi Halkara Olimpiýa Komitetiniň birnäçe ýüz million dollar ýitirilmegine getirer. Öz teswirinde şeýle diýdi: “Bu ýagdaýda ýokançlygyň ýaýramagy sebäpli iň ýönekeý çözgüt Oýunlardan ýüz öwürmekdir, ýöne bu müňlerçe türgeniň we janköýerleriň arzuwyny puja çykarar. Şonuň üçin oýunlar bir ýyl yza süýşürildi, bu bolsa Halkara Olimpiýa Komitetine we Oýunlaryň guramaçylyk komitetine goşmaça çykdajylar getirýär”.

Uly göwrümli sport çäresiniň yza süýşürilmegi sebäpli sportda iň uly dünýä çempionatlarynyň senesi üýtgedildi. Hususan-da, Bütindünýä ýeňil atletika ýaryşy bir ýyla yza süýşürildi we 2022-nji ýylda geçiriler.

Ýene-de okaň

Owganystan Türkmenistan bilen import ylalaşyklaryny baglaşmakçy

“Ba­ga­ja” gaz kä­ni üçin tehniki enjamlar satyn alnar

Türkmenistanda dürli maksatly plastik kartlar öndüriler

Teswirle