Tokio Olimpiýa oýunlarynyň ilkinji rekordy

XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde badalga aldy. Şu gün Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasy guralar. Oňa 950-a golaý myhmanyň gatnaşmagyna garaşylýar. Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyndan öň eýýäm käbir sport görnüşleri boýunça bäsleşikler başlady. Şolaryň birinde Olimpiýa oýunlarynyň rekordy goýuldy. Günorta Koreýanyň türgeni San An ýaý atmak … Continue reading Tokio Olimpiýa oýunlarynyň ilkinji rekordy