Tokio-2020: Türkmenistan medally ýurtlaryň sanawynda

Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilýän tomusky Olimpiýa oýunlary Türkmenistan üçin şowly boldy. Bu Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan döwletimize wekilçilik eden Polina Gurýewa 59 kilogram agrama çenli ýaryşda kümüş medalyň eýesi boldy. Bu medal ýurdumyzyň Olimpiýa oýunlarynyň taryhyndaky ilkinji medal bolmak bilen, ýurdumyzyň sport abraýynyň has-da belende galýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr. Tokio 2020-da … Continue reading Tokio-2020: Türkmenistan medally ýurtlaryň sanawynda