TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Tokio-2020: 101 ýyldan soňra medalsyz galdylar

ABŞ-nyň tennisçileri 101 ýyldan soňra medalsyz galdylar. Olar Tokio Olimpiýa oýunlarynda şowsuz çykyş edip, medal gazanyp bilmediler.

Diňe erkekleriň arasynda jübütleýin ýaryşda Ostin Kraýçek bilen Tennis Sandgren bürünç medal ugrunda bäsleşdiler. Ýöne olar hem awstraliýaly garşydaşlary Maýkl Wenus we Markus Danielodan ýeňildiler.

Şeýelikde, 1988-nji ýyldan soňra tennis sportunda Olimpiýa oýunlarynda amerikaly tennisçiler şowsuz çykyş etdiler. 1988-nji ýyldan soňra geçirilen ähli Olimpiýa ioýunlarynda amerikaly türgenler azyndan altyn we ýene-de 2 medal gazanyp gelýärdiler. Diňe Afinydaky Olimpiýa oýunlarynda diňe bir kümüş medal alypdylar.

Mälim bolşy ýaly, tennis 1896-1924 ýyllarda Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna bardy. Soňra sportuň bu görnüşi sport maksatnamasyndan çykarylypdy we 1988-nji ýylda täzeden maksatnama girizilipdi.

 

Tokio-2020: Jokowiçiň umydy puja çykdy

 

 

Tokio-2020: Azerbaýjan Tokiodaky ilkinji medalyny gazandy

 

Ýene-de okaň

Futbolyň iň abraýly kubogy Italiýada öndürilýär

Katar-2022: 17 günde 765 müň adam bardy

“Ahal” topary ýurdumyzyň çempiony boldy

Teswirle