TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

TMCELL-de täzelik: wideo jaň

Türkmenistanyň mobil aragatnaşyk operatory bolan «Altyn asyr» öz hyzmatlarynyň hataryna wideo jaňlary hem goşdy. Bu barada TMCELL resmi saýtynda hem habar berdi.

Wideo jaňdan peýdalanmak üçin jaňy çagyran we çagyrylýan adamlaryň ikisi hem 3G tizlikli Internetiň üznüksiz işleýän ýerinde bolmaly. Şeýle hem telefonlaryň ikisi hem frontal kamera bilen üpjün edilen bolmaly.

Wideojaňlar konferensiýalar (köpçülik bolup jaňlaşmak) üçin mümkin däldir.

Wideojaňa baglanyş bahasy 20 teňňe. «Altyn asyryň» bu hyzmatyna *0809*3*1# USSD kodunyň üsti bilen birikdirip, ony *0809*3*0# kody bilen öçürip bolýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt döwlet Baştutanlaryny gutlady

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Hytaýa 4-nji turba geçirijini çekmek mümkinçiligine seretmäge taýýar

Türkmenistanda 11 milliard dollarlyk ýapon maýasy

Teswirle