SPORT

Timo Werner “Çelside” oýnamakçy

Germaniýanyň “Leipsig” toparynyň futbolçysy Timo Werner bilen gyzyklanýan toparlaryň sany barha köpelýär. Onuň bilen Angliýanyň “Liwerpul” topary hem has köp gyzyklanma bildirýärdi. Emma nemes futbolçysy Angliýanyň “Çelsi” toparynda oýnamakçydygyny mälim etdi.

Germaniýanyň “Bild” gazetiniň habar bermegine görä, Timo Werneriň futbol ýoluny Angliýanyň “Liwerpul” toparynyň ýerine “Çelsi” toparynda dowam etdirmäge meýillidigini mälim edendigi bellenildi.

24 ýaşly futbolçynyň häzirki “Leipsig” topary bilen baglaşan şertnamasynyň möhleti 2023-nji ýylda tamamlanýar. Futbolçynyň 15-nji iýuna çenli belli karara gelmelidigi aýdylýar.

Ýene-de okaň

Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçiriler

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi