TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ticari Sözleşmeler için dikkat edilecek hususlar

Türkmenistan dış ticaret ilişkileri giderek artmakta olup, yerli ve yabancı şirketler arasında işbirliği önemli seviyelere çıktı. Ticari ilişkilerde uyuşmazlıkların aza indirilmesi ve başarılı bir ticari işbirliği için bazı hususlara dikkat etmek faydalıdır. İşte bu nedenle uluslararası ticari sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken bazı hususları derledik.

 

Genel Şartlar:

 

 • Türkmenistan’da 1 milyon dolara kadar olan özel hukuk ticari sözleşmelerin borsada tescil edilmesi şart olmasa bile, borsanın önemli işlevi olmasından dolayı ihracat sözleşmelerinin borsada tescil edilmesi tavsiye edilebilir.
 • Sözleşmenin borsada tescili için, öncelikle, şirketinizin Türkmenistan borsasında tescilini yapmanız önemlidir.
 • Sözleşmelerin bir dili Türkmence olması zorunluyken, diğer dili Türkçe olması sözleşmeyi tam olarak anlamak ve içeriğini müzakere etmek için önemlidir.
 • Sözleşme yaparken, ithalatçının ve/veya ihracatçının tüm resmi tescil belgesi, pasaport kopyası, irtibat bilgileri ve resmi adresinin birer örneğinin alınması çok önemlidir.
 • Sözleşme imzalayan kişinin yetkili olup olmadığına dikkat etmek gerekir.

Sözleşme İçeriğine ilişkin Şartlar:

 • Sözleşmede ödeme şartlarının çok açık ve net olması gerekmektedir.
 • Sözleşmede Teslim şartlarının açık ve net olması gerekmektedir.
 • Vergi, banka masrafları gibi giderlerin kimin üzerinde olduğu sözleşmede netleştirilmelidir.
 • Mallar teslim edilirken, teslim-tesellüm belgesinin imzalanması çok önemlidir.
 • Mallar Türkmenistan’a girdikten sonra, Alıcıdan Türkmenistan Gümrük Deklarasyonunun birer örneğinin alınması önemlidir.
 • “Uygunluk sertifikasının” birer örneğinin alınması önemlidir.
 • Belirli periyotlarla “Karşılaştırma tutanağının” imzalanması önemlidir.
 • Sözleşmeden dolayı anlaşmazlık çıkarsa, uyuşmazlığın hangi hukuka göre yapılacağı açık ve net olmalıdır.
 • Sözleşmenin Türkmenistan hukukuna göre hazırlanması çok önemlidir.
 • Sözleşmenin  ve ilgili belgelerin tercümesinin kaliteli yapılması önemlidir.

Ýene-de okaň

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi indiki hepde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly harby adynyň nyşany gowşuryldy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle