TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

THY: Türkmenistan ugry boýunça ýörite uçar gatnawy

Türkmenistandan Türkiýe Respublikasy ugry boýunça ýörite uçar gatnawlary dowam edýär.

Alnan maglumatlara görä, “Türkmenistan” awiakompaniýasy hem-de “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy awgust aýynda birnäçe ýörite gatnawlary göz öňünde tutýar. Meýilleşdirilen ýörite uçar gatnawlarynyň çäklerinde  “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy 2022-nji ýylyň 13-nji awgustynda Türkmenistan-Türkiýe ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy.

“Türkhowaýollary” awiakompaniýasy Türkmenistan ugry boýunça awgust aýynda göz öňünde tutulan ýörite gatnawynyň ilkinjisini 8-nji awgustda ýerine ýetirdi.

Bu awiakompaniýa hem birnäçe ýörite gatnawlary meýilleşdirýär. “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy bu gatnawlaryny Türkmenbaşy-Stambul-Türkmenbaşy ugry boýunça ýerine ýetirýär.

 “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň Türkmenistan ugry boýunça ýörite uçar gatnawlarynyň biletleriniň diňe kompaniýanyň Aşgabat şäherinde ýerleşýän ofisinde satylýandygyny ýatlatmak isleýäris.

Ýene-de bellemeli zat, bu ýörite uçar gatnawlary talyp wizasy bolanlar üçin goşmaça mümkinçilik bolup durýar.

Ýene-de okaň

Tranzit Wizasy üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Baş Redaktor

Niderlandlar syýahatçylar üçin gapylaryny doly açdy

Özbegistan 7 million syýahatçy kabul etmekçi

Teswirle