THY: Belgiýa koronawirus çäklendirmeleri gowşadýar

Belgiýa Türkiýeden gelýän ýolagçylar üçin sanjym ýa-da negatiw PCR barlag güwänamasy talaplary ýatyrandygy habar berildi. Bu barada Türkiýäniň “Türkhowaýollary” (THY) awiakompaniýasy habar berdi. Belgiýanyň koronawirus ýokanjy garşy öňüni alyş çäreleriniň çäklerinde ozal talap edýän bu resminamalary mundan beýläk talap etmeýändigi bellenildi. THY-nyň jemgyýetçilik torundaky beýanata görä, Belgiýa syýahat etjek ýolagçylaryň … Continue reading THY: Belgiýa koronawirus çäklendirmeleri gowşadýar