TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Tesla”-nyň hytaýly bäsdeşi güýçlenýär

Hytaýyň elektrik awtoulag öndürijisi “Xpeng” täze “SUV” ulagyny hödürledi. “P9” diýlip atlandyrylýan awtoulag halkara bazaryna çykarylar. “Xpeng” kompaniýasy, ulagyň 5 minutda 200 kilometre çenli zarýad aljakdygyny mälim etdi.

Hytaýyň ABŞ “Tesla” kompaniýasyna beren jogaplaryndan biri bolan “Xpeng” halkara bazarlary üçin täze elektrik ulagyny hödürledi. “Xpeng”kompaniýasyndan “G9” atly täze elektrik ulagy 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde Hytaýda satuwa çykarylar.

“Xpeng”-iň esaslandyryjysy Genri Sia metbugat üçin beren beýanatynda “G9, halkara we Hytaý bazarlary üçin ýerden oýlanyp tapylan we ösen ilkinji modelimizdir” -diýdi.

“Xpeng’s G9”, “Tesla” kompaniýasynyň “Model Y”, “Nio’s ES6” we “Li Auto” -yň “Li One” ulaglary bilen bäsleşer.

“G9”-da “Xpeng”-iň “Xpilot” ýarym awtonom hereketlendiriji ulgamy, “Lidar” tehnologiýasy we “Nvidia” çipleri bolar. Kompaniýa, “G9”awtoulagyň 5 minutda 200 kilometre çenli zarýad alyp biljekdigini öňe sürdi. Munuň üçin ýörite döredilen zarýad beriş bölümleri zerurdyr.

Täze batareýa arhitekturasy bolan bu awtoulag Hytaýyň Guanç Guangzhou halkara awtoulag sergisinde görkezildi. Ulagyň bahasy we umumy aralygy ýaly jikme-jiklikler entek doly aýan edilmedi.

“Xpeng” Ýewropanyň iň möhüm elektrik awtoulag bazarlaryndan biri bolan Norwegiýada açyldy. Kompaniýa sedan görnüşli “P7” modelini Skandinawiýa ýurduna iberdi. Şeýle hem bu kompaniýa, “Tesla”-dan has arzan awtoulaglary bilen tapawutlanýar. “Tesla Model 3” -iň bäsdeşi hökmünde işe girizilen “P5” modeliniň arzan satuw bahasy 14 müň dollar boldy. “Tesla Model 3” -iň Hytaýda satuw bahasy 38,650 dollar, “P5” modeli bolsa 24,650 dollardan satyldy.

“Model 3”, “Tesla” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen orta ölçegli dört gapyly elektrikli tizlikli elektrik togydyr. “Model 3 Standard Range Plus” wersiýasy 262 mil (422 km) EPA derejeli ähli elektrik aralygyny, uzyn aralyk wersiýasy bolsa 353 mil (568 km) berýär. “Tesla”-nyň pikiriçe, “Model 3” programma üpjünçiliginiň wagtal-wagtal täzelenmegi bilen öz-özüni dolandyrýan enjamlary doly öz içine alýar.

 

Aşgabatda täze awtobus ugurlary işe girizildi

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle